Quận Hồng Bàng (Hải Phòng) công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

(PLVN) - HĐND quận Hồng Bàng vừa tổ chức Hội nghị công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

Lãnh đạo quận Hồng Bàng bàn giao tài liệu áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN 9001:2015.

Lãnh đạo quận Hồng Bàng bàn giao tài liệu áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN 9001:2015.

Việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động của HĐND quận, Thường trực HĐND quận trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giúp cho quá trình kiểm soát công việc cụ thể, công khai, minh bạch, quản lý hồ sơ khoa học, chuẩn hoá các quy trình công việc; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 còn là phương pháp giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản pháp luật của nhà nước trong hoạt động của HĐND quận.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn cho biết, sau gần 4 tháng triển khai thực hiện việc xây dựng các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng đã hoàn thành gồm có: Mô hình hệ thống quản lý chấ lượng; các văn bản: chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng: các hướng dẫn: Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản, đánh gía rủi ro và cơ hội, đánh giá nội bộ, kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục, xem xét lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng và 10 quy trình tác nghiệp.

Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn nhấn mạnh, quận Hồng Bàng là cơ quan HĐND đầu tiên trong TP Hải Phòng, chủ động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 nên việc xây dựng các yêu cầu tiêu chuẩn, các quy trình tác nghiệp là hoàn toàn mới, không có sự kế thừa của các đơn vị khác. Bên cạnh đó, chưa có các quy định cụ thể của pháp luật về hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của HĐND quận, do đó quá trình thực hiện không tránh khỏi các điều chỉnh cần thiết.

Quận Hồng Bàng (Hải Phòng) công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 ảnh 1
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn phát biểu tại buổi hội nghị 

Để việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của HĐND quận đạt hiệu quả cao nhất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị: Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc duy trì áp dụng ISO trong hoạt động của HĐND quận, tổ chức đào tạo, áp dụng hệ thống đối với các Ban HĐND quận, Văn phòng quận, các đại biểu HĐND quận, để quá trình áp dụng các quy trình tác nghiệp đảm bảo hiệu quả. Các Ban HĐND quận, Văn phòng quận, các đại biểu HĐND quận trong quá trình thực hiện trên cơ sở thực tiễn và các quy định của pháp luật tiếp tục xem xét, khắc phục, cải tiến các quy trình và công bố sự phù hợp của Hệ thống.

Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong hoạt động của HĐND quận đến các tổ chức, cá nhân và mọi người dân biết và tham gia vào quá trình vận hành hệ thống.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm