Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho trên 1.000 nghìn người

(PLVN) - Từ ngày 25/4 đến 25/5/2019, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cho trên 1.000 đại biểu là cán bộ, công chức chính quyền và đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải viên và nhân dân trên địa bàn.

Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho trên 1.000 nghìn người

Cụ thể, các lớp bồi dưỡng được tổ chức tại  các xã Văn Thủy, xã Hưng Thủy, xã Ngư Thủy Nam huyện Lệ Thủy; xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh; xã Nam Trạch, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch; xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch; xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn; xã Phong Hóa, xã Hương Hóa huyện Tuyên Hóa; xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa.

Tại các lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tiếp cận thông tin, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng và một số nội dung cơ bản của Luật Giáo dục năm 2005 và nhiều quy định pháp luật khác.

Các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tích cực và được các báo cáo viên giải đáp đầy đủ các vấn đề liên quan và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về các lĩnh vực nói trên.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác thực hiện Kế hoạch số 179/KH-HĐPH ngày 28/12/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và cũng là   hoạt động thiết thực của Sở Tư pháp nhằm hưởng ứng phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm