Quảng Nam: Chi 37,2 tỷ đồng hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia BHXH tự nguyện sẽ được ngân sách tỉnh này hỗ trợ thêm 10%, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên 40% đối với hộ nghèo và 35% đối với hộ cận nghèo. 

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ tư

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ tư

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết số 41 quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoài tỷ lệ phần trăm được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ, người tham gia sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2022, cụ thể:

Hỗ trợ tăng thêm 10% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên 40% (ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%) đối với hộ nghèo và 35% đối với hộ cận nghèo.

Hỗ trợ tăng thêm 5% đối với đối tượng khác, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên thành 15%.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện của từng đối tượng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2025.

Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 37,2 tỷ đồng, gồm hỗ trợ 10% BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (5,5 tỷ đồng) và hỗ trợ 5% BHXH tự nguyện đối tượng khác (31,7 tỷ đồng). Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/12/2021.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, khu phố; người lao động giúp việc gia đình; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; người tham gia khác.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Cần một chính sách tín dụng mới cho sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

(PLVN) -  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Đọc thêm