Quảng Ninh: Năm 2019-2025, khối cảng biển phấn đấu đạt doanh thu 25.000 tỷ đồng.

(PLVN) -Tỉnh uỷ Quảng Ninh vừa ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU, định hướng rõ nét các kế hoạch phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển, trong đó khối cảng biển sẽ phấn đấu đạt doanh thu 25.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2025.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh.

Cụ thể, khối cảng biển sẽ tăng trưởng bình quân 17,5%, đóng góp khoảng 1,2 -1,5% trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Sản lượng hàng hóa phấn đấu đạt 114,5 - 122,5 triệu tấn, lưu lượng hành khách vận tải biển đạt 250.000 - 300.000 lượt. Phát triển dịch vụ cảng hành khách có giá trị tăng cao, phát triển thêm từ 2 - 3 dịch vụ cảng hàng hóa, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng cảng biển.

Cũng theo nghị quyết, đến giai đoạn 2026 - 2030, cảng biển phấn đấu doanh thu đạt khoảng 47.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 18,5% , đóng góp khoảng 3 – 3,5% trong GRDP của tỉnh. Đầu tư Cảng khách quốc tế Vân Đồn, Vạn Hoa thành cảng lưỡng dụng.

Đến năm 2045, định hướng phát triển cảng biển và kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào quản lý, khai thác, phát triển 20/20 dịch vụ, phát triển hậu cần sau cảng và logistics theo quy hoạch.

Trong đó, tập trung khai thác tối đa quy hoạch khu bến Yên Hưng (Đàm Nhà Mạc), TX Quảng Yên, biến nơi đây thành trung tâm dịch vụ cảng biển của khu vực miền Bắc, mang đặc thù là nơi cung cấp các dịch vụ logistics cho hệ thống các cảng của TP Hải Phòng.

Đồng thời , tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển cảng khách quốc tế theo hướng chất lượng cao, tầm cỡ quốc tế, nâng cao chất lượng 9 nhóm dịch vụ cảng hàng hóa thế mạnh là: dịch vụ công, dịch vụ kinh doanh trực tiếp, dịch vụ lưu kho bãi, dịch vụ xếp dỡ hàng hoá, cung ứng tàu biển lai dắt, kinh doanh gián tiếp, dịch vụ đa phương thức và dịch vụ khác .

Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục thu hút đầu tư cho phát triển hạ tầng cơ sở gắn với cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế, mở thêm các tuyến vận tải hàng hoá, liên kết dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, các giải pháp về marketing quảng bá, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cảng để hình thành chuỗi dịch vụ - du lịch đường biển kết nối chặt chẽ với nhau. Trong đó, sẽ ưu tiên xây dựng phương án thu phí hạ tầng cảng biển theo hướng ưu đãi để thu hút các nguồn hàng . 

Ngoài ra, Quảng Ninh sẽ xây dựng cơ chế giám sát chất lượng hoạt động dịch vụ cảng biển, khuyến khích các doanh nghiệp cùng ngành nghề thành lập và tham gia hiệp hội để hỗ trợ, giúp nhau phát triển, hướng tới tổ chức các chương trình xúc tiến, thu hút nguồn hàng bằng những lợi thế cạnh tranh, phấn đấu hình thành những tổng kho hàng hóa, cung ứng đầy đủ cho khu vực miền Bắc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm