Quý I, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt trên 1.200 tỷ đồng

(PLVN) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, tổng thu ngân sách Nhà nước quý I-2020 trên địa bàn đạt 1.241 tỷ đồng, bằng 22% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Quý I, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt trên 1.200 tỷ đồng

Trong đó thu nội địa 1.155 tỷ đồng, bằng 22% dự toán năm, giảm 6% so với cùng kỳ (bao gồm: thu tiền sử dụng đất 451,4 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, giảm 24% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất 703,6 tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ); thu thuế xuất nhập khẩu 78 tỷ đồng, bằng 20% dự toán năm, giảm 1% so với cùng kỳ; thu huy động, đóng góp khác 8 tỷ đồng.

Quý I chi ngân sách đạt 3.895 tỷ đồng, bằng 29% dự toán năm. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 69.595 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay 62.859 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm. Nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,01%, đảm bảo dưới 2% theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong quý I đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 202 doanh nghiệp và 18 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 1.588,1 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 8.942 doanh nghiệp và 744 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 67.970,7 tỷ đồng. Có 217 doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; có 94 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm