Quý II/2020, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt hơn 9.981 tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 20/8, Bộ Tài chính thông tin, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đến hết quý 2/2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý II/2020.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020): 9.981,693 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019: 2.779,815 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020): 4.958,420 tỷ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2020 (từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020): 5.490,667 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2020 (từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020): 471,773 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2020: 4,420 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2020: 41 triệu đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2020, trong tổng số 30 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 28 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất: 4.405,499 tỷ đồng cao hơn quý I/2020 khoảng 2.100 tỷ đồng.

Hai thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư âm Quỹ BOG Xăng dầu là công ty Cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt và Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm