Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. 

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII đã xác định khâu đột phá “Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đấu cấp ủy, cơ quan, đơn vị”.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03 – NQ/ĐUK về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đấu cấp ủy các cấp thuộc Khối cơ quan tỉnh trong giai đoạn hiện nay”

Qua đó, sau 5 năm triển khai Chỉ thị, các cấp ủy, cán bộ, Đảng viên tỉnh Phú Thọ đã nêu cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác trong thực thi công vị và sinh hoạt hàng ngày gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có nhiều chuyển biến tích cực.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ảnh 1
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ tặng Bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho các chi bộ, Đảng viên đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền giai đoạn 2016-2020 

Về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng quý I/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức và chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban hành Nghị quyết về việc thành lập Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Phú Thọ - Yên Bái; Xem xét, kết nạp 33 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 34 đảng viên dự bị; đề nghị BTV Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến kết nạp lại 01 quần chúng ưu tú; tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng cho 95 đảng viên...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng như các chi, đảng bộ cơ sở đạt được thời gian qua. Chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí yêu cầu: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như quán triệt, triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2021.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đã trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho 2 chi bộ và 2 Đảng viên trực thuộc Đảng uỷ Khối đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền giai đoạn 2016-2020. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng tặng giấy khen cho 25 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm