Soạn thảo, thẩm định văn bản sai quy định: Truy trách nhiệm người đứng đầu

(PLO) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 và các văn bản để nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Trong đó, chú trọng làm thay đổi nhận thức, trình độ của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác pháp chế về các quy định, trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các nội dung quy định chi tiết được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; tự kiểm tra các văn bản QPPL do cơ quan mình tham mưu, chủ trì soạn thảo để kịp thời kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ. Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2018.

Sở Tư pháp cũng được giao tham mưu UBND tỉnh và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện việc kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL, theo hướng xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, thẩm định trong trường hợp văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Vận hành hai cơ sở dữ liệu quốc gia là bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia

Vận hành hai cơ sở dữ liệu quốc gia là bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát huy hiệu quả thật tốt Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật mới là điều mong mỏi của Đảng, Nhà nước, sự trông đợi và kỳ vọng của xã hội và toàn thể nhân dân. 

Đọc thêm