Hải Dương: Tìm cách “phủ” BHYT từ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(PLO) - Xác định việc thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa an sinh xã hội và mang tính chia sẻ cộng đồng, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách BHYT, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh Hải Dương có trên 90% dân số tham gia BHYT.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương đã thành lập Bộ phận giám định chi khám chữa bệnh BHYT và Bộ phận giám sát chi khám chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương đã thành lập Bộ phận giám định chi khám chữa bệnh BHYT và Bộ phận giám sát chi khám chữa bệnh BHYT

Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bà Đoàn Thị Trinh – Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, tại Hải Dương việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân được đẩy mạnh trên cả ba phương diện: “Mở rộng độ bao phủ - nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) - đảm bảo quyền lợi của đối tượng tham gia”. Do đó, chính sách BHYT đã thực sự trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết quả đó được thể hiện qua số người tham gia BHYT mỗi năm đều tăng đáng kể, năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu năm 2003 mới chỉ có 293.520 người tham gia BHYT thì đến hết năm 2017 toàn tỉnh Hải Dương đã có 1.552.818 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ trên 86% dân số toàn tỉnh.

Trong đó, công tác KCB BHYT luôn được chú trọng thực hiện hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Hiện nay, toàn tỉnh Hải Dương có 61 cơ sở KCB BHYT bao gồm 13 cơ sở KCB tuyến tỉnh, 13 cơ sở KCB tuyến huyện, 14 phòng khám Đa khoa tư nhân và 10 trung tâm y tế cơ quan, đơn vị sử dụng lao động cùng 248 trạm y tế xã. Việc KCB BHYT trên địa bàn tỉnh luôn được thực hiện theo đúng quy định Luật, thực hiện đổi mới cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT với tinh thần: Nâng cao chất lượng KCB vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Đáng chú ý, công tác giám định chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hải Dương được tập trung cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng quản lý, tăng khả năng giám sát, kiểm soát, bám sát định hướng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHYT, góp phần nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của cơ quan BHYT, của cơ sở KCB. Nhờ vậy, số đối tượng có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Trong đó, việc cấp phát, quản lý thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia được triển khai cơ bản và kịp thời, đáp ứng tốt việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tham gia BHYT theo đúng quy định, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

Đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trong đó có nhiệm vụ giám định điện tử. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nhằm phát hiện kịp thời sự gia tăng chi KCB BHYT bất thường của các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tháng 2/2018 BHXH tỉnh Hải Dương quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Bộ phận giám định chi KCB BHYT và Bộ phận giám sát chi KCB BHYT. 

Trong đó, quy định nhiệm vụ cho từng bộ phận, cụ thể bộ phận giám sát chi KCB BHYT có nhiệm vụ giám sát, theo dõi tình hình sử dụng quỹ KCB trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, nhằm phát hiện các bất thường về chi phí KCB BHYT của các cơ sở KCB BHYT... từ đó, chuyển dữ liệu và phối hợp với Bộ phận giám định chi KCB BHYT phân tích dữ liệu, phát hiện kịp thời sự gia tăng chi KCB BHYT bất thường của các cơ sở KCB BHYT.

Bà Đoàn Thị Trinh - Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương - cho biết, để đạt được kết quả trên, những năm qua BHXH tỉnh Hải Dương đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương. Ngay từ những ngày đầu khi Luật BHYT có hiệu lực, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện công tác KCB BHYT theo đúng Luật BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hải Dương thường xuyên tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh có những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho các đại lý thu để đôn đốc thu và phát triển đối tượng tham gia BHYT, hỗ trợ mức đóng cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT. 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT cũng được quan tâm đẩy mạnh. BHXH tỉnh Hải Dương đã chủ động phối hợp với Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT toàn dân, ý nghĩa tầm quan trọng, lợi ích, tính ưu việt của chính sách đối với toàn xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân tại Hải Dương vẫn còn gặp một số những khó khăn, vướng mắc. Bà Đoàn Thị Trinh cho biết, việc phát triển đối tượng tham gia BHYT vẫn còn chậm, chưa xứng với tiềm năng hiện có. Nguyên nhân là do nhận thức của một số đơn vị chính quyền cơ sở, chủ sử dụng lao động và nhân dân về BHXH, BHYT còn hạn chế. 

Trước thực tế đó, thời gian tới BHXH tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, như: tăng cường công tác truyền thông; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định, quản lý quỹ BHYT; nâng cao chất lượng KCB đáp ứng sự hài lòng của người bệnh BHYT; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong thu nộp BHYT và các hành vi lợi dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm