Công việc hệ trọng của hệ trọng

(PLVN) - Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bàn về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng...; đặc biệt là công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị về các nhân sự được giới thiệu. Đồng thời, tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương về nhân sự tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (bao gồm danh sách tái cử và danh sách tham gia lần đầu).

Chúng ta đều đã biết, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương là công việc vô cùng hệ trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc” bởi công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Di huấn của Người luôn có ý nghĩa thời sự.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương lần này cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian từ nay đến Đại hội XIII của Đảng không còn nhiều. Đây chính là giai đoạn vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời gian quý giá để thử thách cán bộ cấp chiến lược của Đảng, cho cả nhiệm kỳ 5 năm tới 2021 – 2025 và xa hơn nữa.

Người vì dân, vì nước sẽ làm việc đến ngày cuối cùng diễn ra Đại hội XIII dù sau đó họ không còn ở cương vị đó nữa. Làm sao có giải pháp khuyến khích và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung? Thực tế, có người thì động cơ trong sáng, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như Bác Hồ nói. Nhưng cũng có người xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân thì họ làm việc vì lợi ích của cá nhân. Nếu không đánh giá một cách khách quan, bằng nhiều tiêu chí thì không phân biệt được ai làm việc vì động cơ cá nhân; ai làm việc vì nước, vì dân. Những bài học thành công và kinh nghiệm đau xót của nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác cán bộ càng cho thấy: nhân sự là hệ trọng của hệ trọng!

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Di tích lịch sử trong “cơn bão” Covid-19

Di tích lịch sử trong “cơn bão” Covid-19

(PLVN) - Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch, các tổ chức quản lý địa điểm văn hóa di tích và người lao động, là điều ai cũng biết. Trước tình cảnh này, chỉ có cách “lắc đầu chịu trận, chờ dịch bệnh qua đi, du lịch phục hồi tốt tươi trở lại.
Đọc thêm