Hạnh phúc của dân là mục tiêu của Đảng

(PLVN) - Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng làm việc ngày cuối cùng. Tuy nhiên, ngay bây giờ đã khẳng định: Đại hội đã thành công tốt đẹp. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Đoàn Chủ tịch Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Đoàn Chủ tịch Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hôm qua, ngày 31/01, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã bầu ra cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đặc biệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII.

Đúng là, đất nước chưa lúc nào phát triển như bây giờ, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân cả nước tin Ban Chấp hành khóa XIII, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai nhiệm kỳ đại hội sẽ đưa đất nước vào chặng đường mới phát triển tốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Đại hội XIII cho thấy niềm tin đất nước sẽ bước vào thời kỳ mới với khát vọng vươn tới phồn thịnh là có cơ sở hiện thực.

Qua tổng kết nhiệm kỳ XII và 35 năm đổi mới, Trung ương đã nhận thấy cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là cấp thiết để kinh tế đất nước thực sự bước sang một giai đoạn mới. Đó là thời kỳ hội nhập sâu, một nền kinh tế số, một xã hội số và kinh tế chia sẻ, kinh tế chuỗi trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài niềm tin về đất nước phát triển, theo dõi Đại hội nhân dân quan tâm đến vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm và từ xa. Nâng tầm vị thế của đất nước nhưng cũng bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc.

Nhân dân đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta phát huy tinh thần “lấy dân làm gốc”. Tức là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  Lần này, Đại hội XIII phát triển tiếp về mặt tư duy, bổ sung thêm “dân giám sát, dân thụ hưởng, dân phản biện”. Lợi ích dân tộc là trên hết, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của đất nước và nhân dân.

Những ngày đang diễn ra Đại hội XIII thì Covid-19 xuất hiện trở lại. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “không ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố đang tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xin ý kiến và được Đoàn Chủ tịch cho phép rời Đại hội, để về trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch tại địa phương, xuống tận xã, phường, bám sát chỉ đạo của Trung ương, với tinh thần quyết liệt, hành động đồng bộ.

Nhiều biện pháp quyết liệt được thực hiện nhằm khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là bảo đảm cho người dân đón Tết khi còn 10 ngày nữa là chuyển sang năm mới Tân Sửu.

Điều này cho thấy, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân đã và đang là mục tiêu phấn đấu của Đảng./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Trung thực và thẳng thắn

Trung thực và thẳng thắn

(PLVN) - Việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi hai địa phương tiền ông đã trợ giúp để xây nhà cho người nghèo đã gây ra một sự chú tâm không nhỏ trong dư luận xã hội. 
Đọc thêm