Tập trung giải quyết khiếu nại, thẩm tra tư cách đại biểu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/6, chủ trì phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; đồng thời chỉ đạo tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử

Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021 vừa qua đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông và ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, tại phiên họp này, ngoài việc cho ý kiến và biểu quyết về Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV, Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) còn thảo luận, cho ý kiến về chủ trương, thời gian, thành phần và nội dung chương trình Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch QH đề nghị Hội đồng tập trung cho ý kiến về công tác lãnh đạo và chỉ đạo cuộc bầu cử; việc thành lập và hoạt động của HĐBCQG và các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp… Từ đó đánh giá thêm quá trình tổ chức ngày bầu cử, những kinh nghiệm nào có thể không chỉ áp dụng trong điều kiện dịch bệnh mà còn có thể áp dụng cho trường hợp bình thường khác như tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tiếp, vừa trực tuyến, hay là tổ chức phân luồng cử tri đi bầu theo khung giờ.

Chủ tịch QH cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về công tác thông tin tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử; công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình chuẩn bị tổ chức vận động bầu cử và ngày bầu cử. “Dư luận đánh giá là kỳ bầu cử lần này được tổ chức trong điều kiện rất khó khăn nhưng an toàn, không có vấn đề về trật tự, an ninh phức tạp và nổi cộm”, Chủ tịch QH nói.

Về số lượng, cơ cấu, Chủ tịch QH cho biết, báo cáo cho thấy một số chỉ tiêu đạt được cao hơn nhiệm kỳ trước, đặc biệt là đại biểu nữ, đại biểu dân tộc, đại biểu chuyên trách cao nhất từ trước đến nay, gần đạt được 40%.

Chủ tịch QH đề nghị các thành viên Hội đồng cho ý kiến phân tích về chất lượng, cơ cấu của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trúng cử; đánh giá chung về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót, những bài học kinh nghiệm mà chúng ta rút ra được trong cuộc bầu cử này, kể cả việc hoàn thiện, bổ sung pháp luật về bầu cử; cho ý kiến về những nội dung công việc tiếp tục phải triển khai trong thời gian tới, nội dung, lộ trình thời gian; tổng kết cuộc bầu cử này trong phạm vi toàn quốc trước khi QH khóa XV khai mạc phiên đầu tiên…

Tại phiên họp thứ 7, HĐBCQG đã thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử ĐBQH khóa XV với tỷ lệ 100% thành viên có mặt tán thành. Phiên họp cũng cho ý kiến để chuẩn bị chu đáo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7/2021. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong vòng 30 ngày

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong phiên họp này, các thành viên Hội đồng đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến và biểu quyết thông qua báo cáo, biên bản tổng kết bầu cử và nghị quyết công bố kết quả bầu cử. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chánh Văn phòng Hội đồng tiếp thu ý kiến thành viên của Hội đồng để hoàn thiện các báo cáo và nghị quyết trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng, ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố xác nhận tư cách ĐBQH trúng cử.

Hội đồng sẽ họp phiên thứ 8 dự kiến ngày 12/7 tới để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), đồng thời xem xét thông qua Nghị quyết về xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV, làm thủ tục cấp thẻ ĐBQH và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất (dự kiến khai mạc ngày 20/7). Do vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tập trung tích cực thực hiện ngay nhiệm vụ này, phối hợp với Tiểu ban nhân sự để giúp Hội đồng tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu.

Về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng cho phép vừa tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố, vừa theo hình thức trực tiếp. Điểm cầu trực tiếp ở Trung ương dự kiến tổ chức tại Nhà Quốc hội. Hội nghị dự kiến được tổ chức ngày 15/7 với hình thức trực tuyến toàn quốc, dự kiến có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư,…

“Từ nay đến Kỳ họp thứ nhất QH khóa XV, HĐBCQG phải tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử, thực hiện một số nhiệm vụ còn lại cho đến khi bàn giao biên bản tổng kết và các hồ sơ, tài liệu về bầu cử cho Ủy ban Thường vụ QH khóa XV theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch QH chỉ đạo.

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) đã họp báo Công bố Nghị quyết của HĐBCQG về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH, Phó Chủ tịch Thường trực HĐBCQG, Trưởng tiểu ban Nhân sự Trần Thanh Mẫn.

Tại họp báo, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng HĐBCQG Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV của HĐBCQG. Theo Nghị quyết, đã có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV. Báo cáo nhanh về kết quả bầu cử, Chánh Văn phòng HĐBCQG Bùi Văn Cường cho biết, tổng số cử tri trong cả nước là 69.523.133, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri, đạt tỉ lệ 99,6%. So với cuộc bầu cử QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, số cử tri tham gia bỏ phiếu nhiều hơn gần 2,2 triệu cử tri, bằng 0,25% so với nhiệm kỳ trước.

Về số lượng ĐBQH, theo báo cáo của các địa phương, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét tư cách người trúng cử theo quy định, HĐBCQG tại Phiên họp thứ 6 đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV vì không đảm bảo tiêu chuẩn ĐBQH khóa XV theo quy định của pháp luật đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Dương. Do đó, có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV, đạt tỉ lệ 99,8% số ĐB cần bầu.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm