Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách về bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 91 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021) một cách thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn trong bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp yêu cầu các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp tập trung tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 2026; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Công đoàn Bộ Tư pháp đề nghị công đoàn các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị như: Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…Căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm (trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19), có các hình thức biểu dương, khen thưởng tặng quà công chức, viên chức nữ; nói chuyện chuyên đề về phụ nữ và bình đẳng giới, về hạnh phúc, tư vấn sức khỏe sinh sản, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nữ công giữa các đơn vị trong Bộ...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm