Thái Nguyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC

(PLVN) - Ngày 18/3, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU.

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải (chủ trì Hội nghị); Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng; đại diện các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh…

Tại Hội nghị quán triệt, Ban Nội chính Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW.

Đồng thời, Hội nghị tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Trong 5 năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên rõ rệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở dần đi vào nền nếp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 121 buổi/175 vụ việc; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND và Thường trực HĐND cấp huyện tiếp 1.084 buổi. Ngoài ra, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp trên 27 nghìn lượt công dân, tăng 53,8% so với cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2015, trong đó có 360 lượt đoàn đông người.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 470/481 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 97,7%; giải quyết 344/355 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ 96,9%. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, số lượt đoàn đông người đều giảm so với cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2015; không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm, phức tạp.

Thái Nguyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC ảnh 1
 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU 

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều vụ việc mới phát sinh đã được kịp thời tuyên truyền, vận động công dân; xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng được tăng cường...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số đơn vị chưa đầy đủ theo quy định; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc giám sát đối với công tác này; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công khai, minh bạch kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý công tác tiếp công dân…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm