Thanh Hóa: 27/28 đơn vị kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự

(PLVN) - Cục THADS Thanh Hóa cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hai cấp tỉnh, huyện thường xuyên tăng cường sự quan tâm, quản lý, chỉ đạo sát sao đối với các cơ quan THADS trong thực thi chức năng, nhiệm vụ.

Hình minh họa

Hình minh họa

Ban Chỉ đạo THADS hai cấp hoạt động tích cực, có hiệu quả, thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ cùng với cơ quan THADS kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ án điểm, những việc khó thi hành.

Tính đến thời điểm hiện nay có 27/28 đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP - BCA - BTC - TANDTC -   VKSNDTC ngày 19/5/2016 quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS.

Cục THADS tỉnh và 08 Chi cục THADS (TP Thanh Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Thanh, Thọ Xuân, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn) đã được HĐND phê duyệt kinh phí hỗ trợ Ban Chỉ đạo THADS vào dự toán kinh phí hàng năm và 07 đơn vị được hỗ kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo THADS. 

6 tháng đầu năm, trong số có điều kiện, Thanh Hóa đã giải quyết xong 5.103 việc (tăng 452 việc, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018), đạt tỷ lệ 55,9%; về tiền, đã giải quyết xong 131 tỷ 186 triệu 690 nghìn đồng (tăng 33 tỷ 923 triệu 401 nghìn đồng, tăng 34,87% so với cùng kỳ 2018), đạt tỷ lệ 14,24%. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm