Thanh tra tài chính Năm 2019: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 71.670 tỷ đồng

(PLVN) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 vừa diễn ra ở Hà Nội.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng báo cáo kết quả thực hiện năm 2019

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng báo cáo kết quả thực hiện năm 2019

Tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, năm 2019, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 99.900 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 506.382 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 17.321 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 71.674.039 triệu đồng, trong đó, số nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 25.141.954 triệu đồng (trong đó: số thuế truy thu, truy hoàn 19.761.096 triệu đồng; Số tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra 5.380.858 triệu đồng), giảm khấu trừ 2.610.493 triệu đồng, giảm lỗ 42.545.588 triệu đồng, xử lý tài chính khác 1.376.004 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN 17.234.488 triệu đồng.

Năm 2019, Thanh tra Bộ đã chủ động triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Tổng hợp kết quả của 36 Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2018 chuyển sang); Kiến nghị xử lý tài chính 2.834.615 triệu đồng và đưa ra các kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực. Các đơn vị được thanh tra đã thu nộp NSNN 1.110.204 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cũng cho biết, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; quy trình, quy chế đoàn thanh tra cũng như kỷ cương, kỷ luật trong ngành được tăng cường; 100% các đoàn thanh tra đều có người giám sát đoàn thanh tra.

Cán bộ, công chức khi tiến hành thanh tra đều tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra, bao che cho đối tượng thanh tra. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm