380 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” và “Nghệ sĩ Ưu tú” tại địa chỉ http://bvhttdl.gov.vn.

Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Cường nằm trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Cường nằm trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/7 cho biết: Bộ đã đăng tải danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trên tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://bvhttdl.gov.vn.

Thông qua đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định. 

Trước đó, thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 9, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đã tổ chức phiên họp toàn thể các lĩnh vực: Âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh - truyền hình và sân khấu để xét 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” và 359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” do 48 Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi hồ sơ. 

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” được công bố lần này có nhiều tên tuổi nghệ sĩ được công chúng yêu mến. Lĩnh vực âm nhạc có các Nghệ sĩ Ưu tú: Phó Thị Đức (Kim Đức), Bùi Thanh Hải, Tô Lan Phương…. Lĩnh vực điện ảnh có Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Cường, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Mạnh Cường, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Dân Nam, Nghệ sĩ Ưu tú Đường Tuấn Ba, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thị Đức...

Lĩnh vực phát thanh truyền hình có Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Trọng Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thị Bằng Hương (Việt Hương)… Lĩnh vực sân khấu có Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hạnh, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Minh Ngọc, Nghệ sĩ Ưu tú Thoại Miêu, Nghệ sĩ Ưu tú Tống Toàn Thắng, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Ngoan, Nghệ sĩ Ưu tú Công Lý… 

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Danh sách này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ từ ngày 3- 11/7 để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Hội đồng cấp Nhà nước sẽ gửi danh sách các nghệ sĩ không được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” đợt này tới Hội đồng cấp cơ sở. Trong thời gian lấy ý kiến, Hội đồng sẵn sàng tiếp nhận những phản hồi từ các nghệ sĩ chưa được xét tặng và sẽ giải thích cụ thể với từng trường hợp.../.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm