Khai trương Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng

(PLO) - Ngày 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng đã bấm bút khai trương Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng. 

Khai trương Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng

Hệ thống này được xây dựng trên cơ sở kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử Đà Nẵng đã được UBND TP phê duyệt vào tháng 7/2010 với 4 hợp phần, gồm hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; hệ thống các ứng dụng; các chính sách về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông. 
Các hợp phần này bao gồm kết quả của các dự án về công nghệ thông tin và truyền thông được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các kết quả của Tiểu dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông TP.Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng có chức năng chính là vận hành toàn bộ bộ máy chính quyền của TP một cách đồng bộ, nâng cao hơn hiệu quả. Đây cũng là công cụ để gắn kết người dân, tổ chức và doanh nghiệp với hệ thống chính quyền TP, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, tổ chức và DN giao tiếp với chính quyền, hưởng lợi từ các dịch vụ công do chính quyền cung cấp, đồng thời để người dân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm