Cuối quý IV/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu có số dư hơn 9 nghìn tỷ đồng

(PLVN) - Chiều nay - 19/2, Bộ Tài chính công bố, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đến hết quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là 9.234,614 tỷ đồng.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đến hết Quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020): 9.234,614 tỷ đồng; cao hơn số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 6.000 tỷ đồng. Cụ thể:

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là 4.958,420 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là 10.049,261 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 793,928 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 1.614,266 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2020 là 5,691 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2020 là 0 đồng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm