Thị trường và phi thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ đầu năm đến nay, trái với các ngành sản xuất kinh doanh khác chưa phục hồi sau nhiều đợt dịch Covid-19 thì thị trường bất động sản nói chung, đất đai nói riêng trên cả nước tăng chóng mặt. Vẫn biết, đất đai là hàng hóa đặc biệt. Người sinh, đất không đẻ nên đất đắt lên là quy luật tất yếu. Nhưng ngoài quy luật thị trường, có yếu tố đầu cơ.

Thị trường và phi thị trường

Nhà nước thực thi quản lý bằng “bàn tay” hữu hình và vô hình. Đối với đất đai, cũng như các loại hàng hóa khác đó là công cụ cơ chế, chính sách. Xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng thông tin để đẩy giá bất động sản, là nhiệm vụ của quản lý Nhà nước.

Trước hết, về mặt “nhu cầu”, trách nhiệm của Nhà nước là xây dựng cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu sự mất cân đối trong cơ cấu sản phẩm hàng hóa thị trường bất động sản, tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung luật pháp hiện hành (ví dụ: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành); nghiên cứu xây dựng giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp.

Việc tăng cường giám sát thị trường bất động sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng lợi dụng thông tin (về quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án lớn…) để đẩy giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính, cần phải được thực hiện hiệu quả. 

Do đất ngày càng trở thành hàng hóa đặc biệt nên hiện nay, không ít các “nhóm lợi ích” hình thành, phá vỡ quy hoạch đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, chuyển nhượng và thu lợi bất chính. Nhiều người giàu lên nhanh chóng, gia tăng phân hóa giàu nghèo trong xã hội từ đất. Điều này đặt ra yêu cầu phải thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống các “nhóm lợi ích” đã và đang hình thành, hoạt động.

Đồng thời, cần tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản; công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch; thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Đất đai đã và đang trở thành nguồn thu quan trọng của ngân sách nhiều nơi. Vậy nên, chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản là điều công tác quản lý phải “tiệm cận” thị trường.

Điều cuối cùng là, công tác truyền thông, bảo đảm kịp thời, minh bạch thông tin về giá. Không thể úp mở, tạo điều kiện cho việc hình thành các hoạt động phi pháp. Bao giờ cũng thế, tăng cường công khai, minh bạch thông tin có ý nghĩa vừa thị trường vừa góp phần đảm bảo an ninh xã hội. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm