28 cán bộ ở Đà Nẵng xin thôi, nghỉ việc

(PLVN) - Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 159, Đà Nẵng đã giải quyết cho 28 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc.

28 cán bộ ở Đà Nẵng đã tự nguyện xin thôi việc, nghỉ việc.

28 cán bộ ở Đà Nẵng đã tự nguyện xin thôi việc, nghỉ việc.

Chiều 31/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố vừa ký báo cáo tổng kết hoạt động của UBND nhiệm kỳ 2016-2021 gửi HĐND TP Đà Nẵng.

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 159 và được bổ sung bởi Nghị quyết 279 ngày 12/12/2019 của HĐND TP Đà Nẵng quy định sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết, tính đến tháng 12/2020, đã giải quyết cho 28 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. Cụ thể, có 5 trường hợp thuộc khối đảng, mặt trận đoàn thể và 23 trường hợp thuộc khối chính quyền.

Nghị quyết này cũng quy định mức hỗ trợ thêm cho các trường hợp cán bộ xin nghỉ việc, xin thôi làm nhiệm vụ với mức cao nhất là 200 triệu đồng. Trong đó, trường hợp cán bộ được hỗ trợ thêm cao nhất là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh tương đương khác, mức hỗ trợ thêm 200 triệu đồng.

Còn mức hỗ trợ thêm thấp nhất là trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc quận, huyện ủy; Trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận, huyện. Mức hỗ trợ thêm 100 triệu đồng. Nếu trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 159, chính sách này đã cơ bản phát huy được mục tiêu đề ra, trong đó có việc bổ sung cán bộ có năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.

Nghị quyết nhằm động viên cán bộ chủ chốt lớn tuổi xin thôi làm nhiệm vụ để thực hiện bố trí, sắp xếp công tác cán bộ, góp phần giải quyết sự hụt hẫng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đồng thời, thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị định mới của Chính phủ về tổ chức bộ máy.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Điện Biên hôm nay và một thời trong ký ức

Điện Biên hôm nay và một thời trong ký ức

Phát huy giá trị lịch sử của chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền giáo dục, góp phần tiếp lửa truyền thống tới đông đảo người dân và du khách.
Đọc thêm