Báo Đức ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài báo nhấn mạnh với vai trò lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, cũng như giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Báo Đức ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo Đức Unsere Zeit (Thời đại chúng ta) số ra cuối tuần qua đã đăng bài và ảnh ca ngợi thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tác giả Gerhard Feldbauer đã mở đầu bài viết với sự kiện gần 30 năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện chính sách Đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối này đã gặt hái nhiều thành tựu to lớn, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực và có tiềm năng trở thành một trong số quốc gia công nghiệp hàng đầu châu Á. 
Vai trò lãnh đạo của Đảng luôn được khẳng định, sức mạnh của Đảng ngày càng lan tỏa. Kể từ năm 1990 đến nay, với số lượng đảng viên cộng sản đã tăng gấp đôi, lên trên 4,6 triệu đảng viên.
Bài báo cũng đánh giá cao những trọng tâm công tác của Đảng trong 5 năm tới gồm: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ tổ quốc; Giữ gìn môi trường hòa bình và ổn định. 
Bài báo dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là yếu tố quyết định để thực thi chính sách đổi mới nền kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới.
Bài báo nhấn mạnh với vai trò lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, cũng như giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm