Chân dung 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội

(PLVN) - Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội với các ông: Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Sáng 1/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về nhân sự để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

 Quốc hội bỏ phiếu bầu 3 Phó Chủ tịch mới.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu 3 phó chủ tịch Quốc hội.

Từ trái qua: Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định, ông Nguyễn Đức Hải 

Trong các nhân sự nêu trên, ông Nguyễn Khắc Định từng là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Đức Hải là người kế nhiệm ông Phùng Quốc Hiển làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách khi ông Hiển được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Với kết quả bầu thêm 3 tân Phó Chủ tịch, Quốc hội hiện nay có 4 Phó Chủ tịch. Trong đó, ngoài 3 Phó Chủ tịch mới vừa được bầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục tại vị cho đến hết nhiệm kỳ khóa XIV.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm