Chủ tịch Lai Châu tìm giải pháp hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư

(PLVN) - Chiều 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ và một số sở ngành liên quan bàn về chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Buổi làm việc để xây dựng chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện và ổn định tư tưởng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư theo Khoản 4, Điều 14, Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định “UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chi hỗ trợ, thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư”.

Thực hiện Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh, các huyện, thành phố đã thực hiện bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách đúng số lượng được giao theo phân loại xã, phường, thị trấn với tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh là 2.065 người.

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì số người hoạt động không chuyên trách sẽ là 1.363 người, giảm so với Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND là 702 người.

Tại buổi làm việc, đa số đại biểu khẳng định trong những năm qua, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã không chỉ là cầu nối giữa chính quyền cơ sở với Nhân dân mà còn là nòng cốt cho các phong trào hoạt động của địa phương.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cho rằng việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ là rất cần thiết.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì cần tiếp thu các ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh tại buổi làm việc này; đồng thời cần đánh giá về mức độ đóng góp của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xem xét cả cấp thôn, bản, tổ dân phố.

Với phương châm đảm bảo có lợi cho người lao động, chính sách đưa ra phải đảm bảo công bằng và có tính thuyết phục cao. Chủ tịch đề nghị Sở Nội vụ thực hiện các quy trình thẩm định, xin ý kiến các sở ngành, hoàn thiện và trình UBND tỉnh trong tháng 5/2020.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm