Chủ tịch tỉnh Lai Châu đốc thúc tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng vừa có văn bản đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu đốc thúc tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh

Xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu các Chủ đầu tư: Rà soát, kiểm tra tính chính xác của các số liệu báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các số liệu về tổng mức đầu tư, giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán và vốn đã thanh toán cho các dự án. Đẩy nhanh việc lập hồ sơ trình duyệt quyết toán, tổng hợp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018.

Báo cáo việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng các dự án không đủ hồ sơ quyết toán từ năm 2014 trở về trước theo hướng dẫn tại Công văn số 2033/UBND-TM ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Sở Tài chính trước ngày 31/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải nộp theo nội dung Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bố trí thêm cán bộ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các Chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định quyết toán dự án hoàn thành. Tổng hợp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 06 tháng, hàng năm trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ nội dung gửi Bộ Tài chính đúng thời gian quy định; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán để xem xét, giải quyết. Chuyển danh sách Chủ đầu tư chưa xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng hồ sơ quyết toán từ năm 2014 trở về trước sang Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để làm căn cứ không xem xét thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân (đối với những dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư). Bố trí thêm cán bộ thực hiện công tác thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đã gửi tại cơ quan tài chính, tránh trường hợp tồn đọng dự án tại các cơ quan tài chính.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm phải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đối với các dự án do huyện quyết định đầu tư): Ngoài chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung trên, yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành. Công khai danh sách các trường hợp vi phạm thời gian chậm nộp quyết toán; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán.

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm