Công bố các quyết định nhân sự cơ quan Trung ương

(PLVN) - Hôm qua (12/4), một số cơ quan Trung ương đã  tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. 

Tại Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn giao công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Hội nghị cũng nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Chúc mừng tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý 4 nhiệm vụ mà Quốc hội mong muốn Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới là: Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ là cơ quan kiểm toán trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chuẩn mực, quy trình về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Tại Bộ Công Thương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ (Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV). Trong đó, ông Nguyễn Hồng Diên được phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Công Thương. Hội nghị cũng nghe công bố Quyết định số 508/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương; Quyết định số 48-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương chỉ định Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đối với ông Nguyễn Hồng Diên.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên chia sẻ: Bộ Công Thương có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc dân. Có rất nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm ngành Công Thương đóng vai trò quan trọng và quyết định sự phát triển của đất nước, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta nói riêng. Từ rất nhiều cơ quan Bộ và ngang Bộ có chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành trước đây, gần 15 năm qua được hợp nhất thành một Bộ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành. 

Chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, trí tuệ, với sự kiên định đổi mới sáng tạo, linh hoạt và lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cùng ngày, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, khoá IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Tại Hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam  tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội nghị cũng hiệp thương cử bổ sung 8 vị Ủy viên Ủy ban và 2 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm