Khẳng định vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng

(PLVN) - Sáng qua (29/11), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận của các nhà nghiên cứu, các tướng lĩnh. Các tham luận đã đề cập một cách toàn diện, phong phú, sâu sắc các vấn đề xoay quanh chủ đề Hội thảo. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính gồm: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam; tôn vinh thành tựu, chiến công, làm sâu sắc hơn những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc về những thắng lợi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Khẳng định vai trò, thành tựu của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm rõ vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội ta đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng.

Thông qua Hội thảo, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Kết luận Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá, kết quả của Hội thảo sẽ góp phần làm sâu sắc những vấn đề khoa học và thực tiễn, nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm