Kiên Giang: Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(PLVN) - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã chủ động gắn kết chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu trưng bày đặc sản Kiên Giang bên lề Hội nghị  xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu trưng bày đặc sản Kiên Giang bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Ngày 06/02/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình số 18-CT/TU về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Kiên Giang trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Qua bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại Kiên Giang đã có một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, như: huyện Vĩnh Thuận tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng buổi sáng hàng ngày, hàng tuần để thông tin thời sự; qua đó rèn kỹ năng tuyên truyền miệng cho cán bộ, đảng viên; Huyện Giồng Riềng ban hành công văn uốn nắn tình hình sinh hoạt Đảng, theo đó đã chỉ đạo chấn chỉnh và hướng dẫn cụ thể các biểu mẫu báo cáo từng loại tình hình chi bộ; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện và văn phòng cấp ủy làm đầu mối trong việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân để chuyển cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết; ban hành kế hoạch phát động thi đua chủ đề “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII ) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” với các tiêu chí thi đua cụ thể của tập thể, cá nhân gắn với khen thưởng hằng năm,…; Huyện Kiên Hải đánh giá nhận thức qua bài kiểm tra trắc nghiệm tại hội trường để nâng cao chất lượng học tập, tiếp thu chỉ thị, nghị quyết; mô hình Tổ tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Đảng bộ xã Đông Hưng B, huyện An Minh); phân công đảng viên báo cáo xoay vòng kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập và làm theo Bác (huyện Giồng Riềng, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh); mỗi ngày làm một việc tốt vì dân (Đảng bộ Công an tỉnh),…

Nhìn chung, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và thực hiện nguyên tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động đối với tổ một cửa của Uỷ ban nhân dân các cấp… qua đó tinh thần trách nhiệm của các bộ, công chức, viên chức được nâng lên, thái độ phục vụ lịch sự, hòa nhã trong thực thi công vụ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với các Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện An Biên. 

Hệ thống giáo dục, y tế tiếp tục duy trì nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu như: tiếng loa sân trường; duy trì tốt việc vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng bếp ăn từ thiện, đặc biệt là mô hình bếp ăn từ thiện cho học sinh (huyện Gò Quao) đang được nhân rộng.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng đã góp phần xác định rõ hơn 14 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời xác định nội dung “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, trên địa bàn tỉnh có nhưng rất ít và ở mức thấp, chưa rõ nét. 

Trên cơ sở đó, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc trong tự phê bình và phê bình, phải đối chiếu với nhận diện các biểu hiện suy thoái và xây dựng kế hoạch, đề ra phương hướng khắc phục. Quá trình tổ chức thực hiện, ban thường vụ cấp uỷ huyện và tương đương đều có nhận diện các biểu hiện trong đảng bộ của mình. 

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tập thể và cá nhân được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã được chỉ ra theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc khắc phục những biểu hiện suy thoái vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, cơ quan trở thành việc làm thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ đó, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chuẩn hóa quy trình, thủ tục, phương pháp xây dựng nội dung hoạt động, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên của chi bộ, khắc phục tối đa vi phạm trong chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; những hạn chế, yếu kém trong việc phân công, quản lý cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở, trong gần bốn năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; lòng tin của nhân dân vào công tác xây dựng Đảng được tăng cường; vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng

Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng

(PLVN) - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng, nhất là các lực lượng tuyến đầu cần phát huy kết quả và kinh nghiệm phòng chống 03 đợt dịch bệnh trước đây, bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp.
Đọc thêm