Kịp thời cập nhật các quy định của Bộ luật Hình sự tới toàn hệ thống tòa án

(PLO) -Nhằm góp phần triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra, hôm qua (6/12), TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến trong hệ thống TAND để tập huấn về Bộ luật này tại gần 800 điểm cầu với sự tham gia của hơn 15.000 thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án. 
 

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đã dự và chủ trì Hội nghị

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đã dự và chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đạo luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức. Cùng với đó, Bộ luật còn góp phần bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

BLHS năm 2015 có rất nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung một cách căn bản, toàn diện trên tinh thần Hiến pháp năm 2013 nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Vì vậy, việc nắm bắt những quy định mới là hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức tòa án các cấp. Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã quyết định tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu để kịp thời giới thiệu các quy định mới, nhằm đảm bảo khi Bộ luật có hiệu lực sẽ được thi hành nghiêm túc và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhận định, việc triển khai BLHS năm 2015 trong thời gian tới là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề đối với hệ thống tòa án. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài việc đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức tòa án các cấp phát huy tính chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức hữu quan còn đòi hỏi mỗi thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký nắm chắc các quy định của Bộ luật, đặc biệt là các quy định mới được sửa đổi, bổ sung. 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu ở gần 800 điểm cầu đã được giới thiệu khái quát về các nội dung sửa đổi lớn của BLHS năm 2015. Theo đó, BLHS năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. BLHS năm 2015 đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo hướng bảo đảm lợi ích tốt nhất cho các em trên tinh thần đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên. 

Đặc biệt, Bộ luật đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới, góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm với những nội dung sửa đổi, bổ sung góp phần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Cùng với đó, đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các quy định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

BLHS năm 2015 đã cụ thể hóa tối đa các tình tiết định tội, định khung có tính chất định tính, trừu tượng trong cấu thành của hầu hết các tội phạm. Bộ luật đã thay thế “Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” bằng một loạt các tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, bao quát các lĩnh vực thường hay xảy ra vi phạm trong hoạt động quản lý kinh tế. 

Ngoài ra, các đại biểu còn được các chuyên gia của TANDTC, Bộ Tư pháp, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giới thiệu, trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan tới trách nhiệm hình sự và vấn đề khi xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại; những điểm mới sửa đổi, bổ sung về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người, xâm phạm an toàn, trật tự công cộng; tội phạm về môi trường, về chức vụ…

Được tổ chức trong 2 ngày (6 -7/12), Hội nghị tập huấn chuyên sâu BLHS năm 2015 được đánh giá là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống tòa án kịp thời cập nhật, nắm bắt các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, từ đó góp phần cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai, thi hành Bộ luật đạt hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm