Phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

(PLVN) - Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương vừa được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hải Dương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV và phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hải Dương.

 Bà Nguyễn Thị Việt Nga vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hải Dương.

Theo đó, tại Nghị quyết 934/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hải Dương, kể từ ngày 1/5/2020.  

Còn tại Nghị quyết 935/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động bà Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ninh về công tác tại Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1/5/2020.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm