Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Trung- Tây nguyên năm 2017

(PLO) - Sáng nay (27/11) tại Thanh Hóa, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Trung - Tây nguyên năm 2017. 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh  Hóa Lê Anh Tuấn; Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo các cơ quan tư pháp các địa phương miền Trung - Tây nguyên.

Năm 2017, hưởng ứng và thực hiện quyết định số 131/QĐ-BTP ngày của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành; Quyết định 429/QĐ-BTP về kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan Tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp 2017", các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây nguyên đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để đảm bảo phong trào thi đua năm 2017 được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan đơn vị trong ngành, các Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh, thành phố trong khu vực đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác và đề ra các biện pháp thiết thực để duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua. Các đơn vị cũng triển khai ký kết giao ước thi đua cho từng các nhân, từng đơn vị với những chỉ tiêu cụ thể, qua đó, đã khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức hăng hái thi đua...

Hội nghị đã đánh giá toàn diện các phong trào thi đua trong năm công tác 2017, bên cạnh những thuận lợi, kết quả thì những khó khăn hạn chế cũng được nêu ra một cách cụ thể như: công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều giữa các đơn vị trong khu vực. Một số đơn vị khi phát động phong trào thi đua còn chưa xây dựng được tiêu chí thi đua cụ thể hoặc còn mang tính hình thức nên chưa có chiều sâu. Việc phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có lúc, có nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu; có đơn vị chưa quan tâm bồi dưỡng xây dựng điển hình. Công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt còn chưa thường xuyên...

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Trung - Tây nguyên năm 2017 diễn ra trong bối cảnh Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, trong đó khẳng định mục tiêu “tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp”. Cùng với đó Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều đạo luật, chính sách quan trọng  trong năm 2018, tiếp tục đặt ra cho Bộ, ngành Tư pháp những yêu cầu mới với nhiệm vụ hết sức nặng nề, phải thi hành hiệu quả các văn bản nêu trên.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khu vực năm 2017, tuy nhiên để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế như đã nêu, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong khu vực thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác thi đua khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo cả về nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua; việc thực hiện phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, gắn với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “ Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 và các phong trào thi đua theo các chuyên đề khác do Bộ phát động...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn các tập thể  có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã công bố quyết định về việc cử Trưởng và Phó Trưởng khu vực thi đua năm 2018. Theo đó, Trưởng khu vực là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế; 2 Phó Trưởng khu vực là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm