Xây dựng văn hóa đi đôi với xây dựng nhân cách người Việt

(PLO) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đi đôi với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam, hướng tới chân, thiện, mỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là sự nghiệp hết sức quan trọng và lâu dài.

Sáng qua (2/3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức. 

Theo Chủ tịch nước, trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng đã kế thừa tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Trung ương và Bộ Chính trị, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.

Mặc dù trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng công tác tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật vẫn còn những tồn tại, phức tạp. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cần kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường tập hợp, động viên các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học đóng góp trí tuệ, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; có chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận. 

Chủ tịch nước lưu ý, Hội đồng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, triển khai tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để đất nước ngày càng phát triển một cách an toàn, bền vững.

TIN LIÊN QUAN

Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Loading...