Thông báo tạm dừng việc bán đấu giá tài sản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo tạm dừng việc bán đấu giá tài sản.

Căn cứ thông báo đấu giá tài sản đảm bảo theo thủ tục rút gọn số 35/TB- GROUP ngày 01/4/2021. Ngày 02/4/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group có đăng Thông báo đấu giá tài sản theo quy định hiện hành, tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 010441, thửa đất số 19-A, tờ bản đồ số 198-A, diện tích 2.098,0m2  (Đất ở 400,0m2, đất trồng cây lâu năm 1.698,0m2), do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 23/4/2014 cho ông Đoàn Trọng Lý, tại Đội 9, Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Cuộc đấu giá tổ chức: 9h00, ngày 13/04/2021, tại Hội trường Agribank - Chi nhánh Tam Trinh, Lô 03-3A và 04-3A, Cụm Công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, ngày 08/4/2021 Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group có nhận được công văn số 535/NHNoTT - TD của Agribank - Chi nhánh Tam Trinh về việc đề nghị hoãn đấu giá tài sản trên.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo tạm dừng việc bán đấu giá tài sản trên, khi nào Agribank - Chi nhánh Tam Trinh có công văn đề nghị tiếp tục bán đấu giá tài sản, Công ty sẽ thông báo công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA GROUP

Cùng chuyên mục

Đọc thêm