Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương: Vượt khó khăn đảm bảo sản xuất kinh doanh cung ứng điện

(PLVN) - Năm 2018, với chủ đề năm là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực“ để điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của đơn vị. Đây cũng được đánh giá là năm Điện lực Hải Dương tiếp tục chú trọng vào công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Điện lực Hải Dương được lãnh đạo tỉnh Hải Dương khen thưởng

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Điện lực Hải Dương được lãnh đạo tỉnh Hải Dương khen thưởng

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Điện lực Hải Dương đã thực hiện đạt được cơ bản các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo được tiến độ yêu cầu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.

Trong năm 2018, do điều kiện nguồn vốn đầu tư cho công trình của Công ty rất hạn hẹp, việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi còn hạn chế, dẫn đến công tác bố trí cho công tác đầu tư xây dựng công trình, cải tạo hệ thống điện của Điện lực Hải Dương vì thế cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, vấn đề ảnh hưởng của khu vực lưới điện hạ áp nông thôn vẫn còn lớn, nhưng Điện lực Hải Dương đã xây dựng chương trình và thực hiện tốt các giải pháp trong chương trình giảm tổn thất điện năng nên tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2018 của Công ty đạt 4, 69%, giảm 0,26% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã giao. 

Cán bộ, nhân viên Điện lực Hải Dương kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện

Nhìn chung, năm 2018, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương tương đối ổn định. Sản lượng ngày max đạt 19.105.091 kWh (ngày 06/7/2018) tăng 17,45% so với sản lượng ngày cao nhất của năm 2017, công suất Pmax đạt 918,3 MW (ngày 06/7/2018) tăng 14,03% so với công suất lớn nhất năm 2017.

Sang năm 2019, đối với Điện lực Hải Dương, là một năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đây cũng là năm Công ty tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020”, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại lao động gián tiếp từ Tổng Công ty đến các Công ty thành viên theo quyết định 220/QĐ-EVN của Tập đoàn. 

Công ty Điện lực Hải Dương nỗ lực đảm bảo cung ứng điện

Xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2018 và chỉ đạo của Tổng Công ty, Điện lực Hải Dương đã tiến hành xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng khá chi tiết, cụ thể. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch với chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”...

 Điện lực Hải Dương tích cực tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ các hộ dân khó khăn

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng như hiện nay của người dân cùng những khó khăn, thử thách mà Công ty đang phải trải qua, nhưng Điện lực Hải Dương vẫn nỗ lực từng ngày, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm