HAI: 6 tháng lãi 32 tỷ đồng, tăng 81,6% so với cùng kỳ

(PLO) - Theo BCTC hợp nhất quý II năm tài chính 2014-2015, 6 tháng đầu năm, HAI đạt 31,898 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất, tăng trưởng 81,6% so với cùng kỳ năm tài chính 2013-2014.

HAI: 6 tháng lãi 32 tỷ đồng, tăng 81,6% so với cùng kỳ

Theo đó, trong quý II vừa qua (từ 1/1/2015 đến 31/3/2015), HAI đạt doanh thu thuần 393,3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2014; giá vốn theo đó tăng 23% lên 334,9 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp đạt 58,35 tỷ đồng, tăng 13%.
Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 35% lên 34,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64% lên 5,4 tỷ đồng, còn chi phí tài chính giảm 15% xuống 5,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, HAI ghi nhận khoản lợi nhuận khác lên tới 8,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là 924 triệu đồng.
Nhờ có khoản lợi nhuận khác này, HAI đạt 16,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý II, tăng 27% so với cùng kỳ.
Lũy kế 2 quý đầu niên độ, HAI đạt 603,7 tỷ đồng doanh thu thuần và 31,898 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tương ứng 37% và 81,6% so với cùng kỳ 2014.
Ngay trong quý II và quý III của niên độ tài chính 2014-2015, HAI đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 1.010 tỷ đồng. Việc tăng trưởng doanh thu, sụt giảm mạnh chi phí tài chính dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng đã cho thấy khả năng sử dụng hiệu quả nhanh nguồn vốn huy động mới của HAI vào hoạt động kinh doanh.
Cũng trong thời gian qua, HAI đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài việc đẩy mạnh các mảng kinh doanh chính, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư, bao gồm thoái các khoản đầu tư tài chính và sắp xếp lại các công ty con (tăng sở hữu lên 100% tại HAI Minh Long và thoái vốn tại công ty Bốn Đúng), thành lập mới chi nhánh tại Thanh Hóa…
Tính đến 31/3/2015, tổng tài sản của HAI đạt 1.619 tỷ đồng, tăng 799 tỷ đồng so với đầu niên độ. Nợ phải trả ở thời điểm cuối quý II đạt trên 557 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng, trong đó vay và nợ ngắn hạn là 310 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.062 tỷ đồng, tăng 675 tỷ đồng so với đầu niên độ.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm