MB đạt lợi nhuận 3.151 tỷ đồng

(PLO) - Tính đến hết 31/12/2015, lợi nhuận riêng mảng hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt 3.151 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hạch đặt ra và vượt 5% so với đầu năm. Với kết quả này, lợi nhuận của MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu trong các ngân hàng thương mại cổ phần (không có vốn nhà nước chi phối) tại Việt Nam.

MB đạt lợi nhuận 3.151 tỷ đồng

Đặc biệt, mới đây, MB cũng đã ghi thêm dấu ấn trên chặng đường phát triển khi vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho những thành tích xuất sắc đạt được trong giai đoạn 2004 – 2014. 

Năm 2015, MB đặt ra 4 mục tiêu lớn và hoàn thành xuất sắc, gồm: Triển khai thành công chiến lược giai đoạn 2011 - 2015; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch năm 2015; Tiếp tục tái cơ cấu các chi nhánh và công ty thành viên; Nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. 

Trong đó, riêng kết quả kinh doanh, tính đến 31/12/2015, Tổng tài sản của MB đạt 219.303 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; Vốn điều lệ đạt 16.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; Huy động vốn đạt 181.308 tỷ đồng, tăng 8%, hoàn thành 100% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 120.308 tỷ đồng, tăng 19,6%, hoàn thành 104% kế hoạch; lợi nhuận đạt 3.151 tỷ đồng; Nợ xấu tiếp tục giảm về 1,62%; mở mới 17 điểm giao dịch, đưa tổng số điểm giao dịch của MB trên toàn hệ thống lên 231 điểm; Dành 78 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động cộng đồng khác. 

Nhận định chung về hoạt động năm 2015, Ban Lãnh đạo ngân hàng cho biết, MB đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra, duy trì, phát huy vị thế của ngân hàng trên thị trường. Đặc biệt, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng MB đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng năng lực cạnh tranh và tăng chỉ số an toàn vốn cho ngân hàng.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, năm 2016, MB xác định phương châm "Tăng cường nguồn lực, phát triển bền vững". Mục tiêu kinh doanh tiếp tục phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra: Tổng tài sản tăng 7-10%; Dư nợ cho vay từ 18-20%; Huy động vốn phù hợp với nhu cầu và đảm bảo an toàn vốn; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng; Nợ xấu kiểm soát dưới 2%; Tăng trưởng từ 12 – 15% so với năm 2015.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm