PC Quảng Ngãi: Hoán đổi máy biến áp trên lưới điện, đấu nối thủy điện Kà Tinh

(PLVN) - Tại thị trấn Phổ Phong, Điện lực Đức Phổ thuộc PC Quảng Ngãi, vừa thực hiện thay thế, hoán chuyển máy biến áp (MBA) của TBA Phổ Thuận 4 và TBA Phổ Phong 14. Trong khi đó, tại TBA Trung gian 35kV Trà Bồng (T11), Điện lực Trà Bồng thuộc PC Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Trà Bồng (Thủy điện Kà Tinh) thực hiện thi công mở rộng ngăn lộ 35kV đấu nối thủy điện Kà Tinh vào thanh cái trạm trung gian Trà Bồng.

Hoán đổi máy biến áp trên lưới điện

Hoán đổi máy biến áp trên lưới điện

Cụ thể, qua kiểm tra, TBA Phổ Thuận 4 (75kVA) hiện đang vận hành với mức mang tải 85,9%Sđm và TBA Phổ Phong 14 (31,5kVA) đang mang tải 73,3% Sđm ; đồng thời, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cấp điện với công suất 18kW để phục vụ cho nhu cầu cấp nước sạch cho nhân dân xã Phổ Phong (sử dụng điện tại TBA Phổ Phong 14) đang thiếu nước sạch gay gắt trong mùa nắng nóng năm 2020. Với thực trạng như thế nếu không nâng công suất TBA Phổ Phong 14 thì sẽ không cấp điện được để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân vì quá tải MBA.

 Thay thế, hoán chuyển máy biến áp tại thị trấn Phổ Phong

Do đó, Điện lực Đức Phổ đã thực hiện thay thế MBA100 kVA cho TBA Phổ Thuận 4 và sử dụng MBA 75kVA của TBA Phổ Thuận 4 để thay thế cho MBA của TBA Phổ Phong 14.

Với việc hoán đổi, nâng công suất trạm biến áp Phổ Phong 14 nêu trên đã kịp thời cấp điện phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực Phổ Phong, đồng thời đảm bào an toàn cho MBA, phòng tránh MBA bị sự cố do quá tải, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành điện về thực hiện công tác an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, khách hàng ngày một tốt hơn.

Cùng với đó, tại TBA Trung gian 35kV Trà Bồng (T11), Điện lực Trà Bồng thuộc PC Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Trà Bồng (Thủy điện Kà Tinh) thực hiện thi công mở rộng ngăn lộ 35kV đấu nối thủy điện Kà Tinh vào thanh cái trạm trung gian Trà Bồng.

 Đấu nối thuỷ điện Kà Tinh

Công trình thuỷ điện Kà Tinh gồm thuỷ điện Kà Tinh nhà máy 1 và thuỷ điện Kà Tinh nhà máy 2 với tổng công suất 12MW. 

Thuỷ điện Kà Tinh 1 thuộc địa phận xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, có công suất 7MW, diện tích lưu vực hồ là 22km2, mực nước dâng bình thường là 340m, điện lượng trung bình năm là 23,84 triệu KWh. Thuỷ điện Kà Tinh 2 thuộc địa phận xã Trà Thuỷ, đầu mối và tuyến năng lượng thuộc địa phận xã Trà Lâm và Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, có công suất 5MW, diện tích lưu vực hồ 52km2, mực nước dâng bình thường 120m, điện lượng trung bình năm là 17,47 triệu KWh. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2020, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện Quốc gia. Việc thi công hoàn thành mở rộng ngăn lộ tại T11 góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện Quốc gia, tăng khả năng truyền tải, vận hành linh hoạt tại đơn vị.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm