Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung: Kiện toàn đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng giám định

(PLVN) - Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung vừa triển khai hội nghị báo cáo hoạt động công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Giám đốc Trung tâm BSCKII Ngô Đình Thư tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

Giám đốc Trung tâm BSCKII Ngô Đình Thư tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

Tại hội nghị, BSCKII Ngô Đình Thư- Giám đốc Trung tâm Pháp Y tâm thần khu vực miền Trung cho biết, trong năm 2019, Trung tâm đã giám định 510 trường hợp, trong đó có 260 trường hợp giám định pháp y tâm thần, 250 trường hợp giám định sức khỏe tâm thần. Trong đó,  có 119 trường hợp giám định về hình sự (có 9 đối tượng được đề nghị điều trị bắt buộc) và 119 trường hợp giám định nội trú.

Công tác giám định theo đúng các chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ thủ tục, nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp. Chất lượng các kết luận giám định pháp y tâm thần về hình sự và dân sự đều chính xác, đúng pháp luật, nhanh chóng, kịp thời, chưa xảy ra sai sót.

 Trung tâm thường xuyên tuyên truyền phòng chống bệnh tâm thần; phổ biến pháp luật cho đối tượng và người nhà

Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nâng cao trình độ chuyên môn;  thường xuyên tuyên truyền phòng chống bệnh tâm thần; phổ biến pháp luật cho đối tượng và người nhà; phối hợp tập huấn, tổ chức hội thảo liên ngành về công tác giám định pháp y tâm thần cho cán bộ liên quan của 07 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Trong năm 2020, Trung tâm đề ra chỉ tiêu kế hoạch số giường nội trú và điều trị là 40 giường; giám định hình sự 120 trường hợp; giám định dân sự 170 trường hợp; theo dõi giám định nội trú 80 trường hợp; thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh lag 500 lượt... Đáp ứng kịp thời 100% các trường hợp trưng cầu giám định pháp y tâm thần và giám định sức khỏe tâm thần của các cơ quan tố tụng. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám định pháp y tâm thần và khám chữa bệnh…

Dịp này, Trung tâm đã tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm cho 03 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019. Công nhận danh hiệu Lao động tiến tiến năm 2019 cho 06 tập thể, 31/33 công viên chức và hợp đồng; Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 05 cá nhân.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm