Công ty Cổ phần Đấu giá Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản

(PLO) - Công ty Cổ phần Đấu giá Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản với nội dung sau:

Công ty Cổ phần Đấu giá Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản

1. Tên tài sản bán đấu giá: 

- Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1268, tờ bản đồ 02 tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 417471, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H:01261-1654 do UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cấp ngày 13/10/2008 cho ông Khâu Văn Chuyền và bà Thái Thị Luyện

- Tài sản 02: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 09, tờ bản đồ 01 tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 417014, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01394 do UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cấp ngày 25/11/2008 cho ông Khâu Văn Chuyền.

- Tài sản 03: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 27, tờ bản đồ 01 tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK773532, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00585/883UH do UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cấp ngày 14/9/2007 cho ông Khâu Văn Chuyền.

- Tài sản 04: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 912, tờ bản đồ 01 tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 985524, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H03456 2327 do UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2009 cho ông Khâu Văn Chuyền.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 

- Tài sản 01: 580.004.084 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm tám mươi tư đồng).

- Tài sản 02: 362.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

- Tài sản 03: 168.157.600 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu một trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm đồng).

- Tài sản 04: 287.804.160 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu tám trăm linh tư nghìn một trăm sáu mươi đồng).

Căn cứ Quyết định giảm giá số 54/QĐ-CCTHADS ngày 27/9/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí đối với nhà nước.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 

- Tài sản 01: 58.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu đồng);

- Tài sản 02: 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng);

- Tài sản 03: 17.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng);

- Tài sản 04: 28.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng);

5. Thời gian mua hồ sơ đăng ký đấu giá (đăng ký xem tài sản): Hạn cuối đến 16h00 ngày 18/10/2016;

6. Thời gian xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 20/10/2016;

7. Địa điểm xem tài sản: Tại 04 thửa đất nêu trên, địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tp. Hà Nội;

8. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, phí và tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 24/10/2016 đến 16h00 ngày 04/11/2016;

9. Thời gian tổ chức phiên đấu giá dự kiến: Ngày 11/11/2016;

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng đấu giá CTCP Đấu giá Á Âu – Tầng 7, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ Á ÂU

Địa chỉ: B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.6682.1313.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm