Thông báo bán đấu giá tài sản

(PLO) - 1. Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá INCIP (Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, số 24 ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 04.3762.1592) đang tiếp nhận hồ sơ bán đấu giá tài sản (lần 2) là các quyền sử dụng các thửa đất tại thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

1.1. Quyền sử dụng 201 m2 đất ở tại thửa đất số 63; tờ bản đồ số 76-C; Thôn Cố Thổ - Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BG352357, do Ủy ban nhân dân Huyện Lương Sơn cấp ngày 28/06/2011 cho Ông Hoàng Minh Phương với giá khởi điểm là: 1.094.445.000 đ (Một tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi năm nghìn đồng).

1.2. Quyền sử dụng 120 m2 đất ở tại thửa đất số 64-B; tờ bản đồ số 05; Thôn Cố Thổ - Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BG352359, do Ủy ban nhân dân Huyện Lương Sơn cấp ngày 28/06/2011 cho Ông Hoàng Minh Phương với giá khởi điểm là: 653.400.000 đ (Sáu trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng)..

1.3. Quyền sử dụng 347 m2 đất ở tại thửa đất số 86-A; tờ bản đồ số 05; Thôn Cố Thổ - Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BG362118, do Ủy ban nhân dân Huyện Lương Sơn cấp ngày 03/08/2011 cho Ông Hoàng Minh Phương với giá khởi điểm là: 429.412.500 đ (Bốn trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng).

1.4. Quyền sử dụng 4.680m2 đất ở tại thửa đất số 58-B,86-B; tờ bản đồ số 05; Thôn Cố Thổ - Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BG352358, do Ủy ban nhân dân Huyện Lương Sơn cấp ngày 28/06/2011 cho Ông Hoàng Minh Phương với giá khởi điểm là: 2.432.430.000 đ (Hai tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 

Ngày 20/6/2017 tại số 24 ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

3. Thời gian đăng ký xem tài sản: ngày 24/5/2017 tại trụ sở Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá INCIP (Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội);

4. Thời gian tổ chức xem tài sản: 14 giờ ngày 29/5/2017 tại địa chỉ các thửa đất thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

5. Thời hạn tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ: ngày 06/6/2017 tại trụ sở Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá INCIP (Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).

6. Thời hạn đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: ngày 15/6/2017 tại trụ sở Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá INCIP (Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội);

Khoản tiền đặt trước là 3% giá khởi điểm của từng tài sản.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi theo địa chỉ trên để được hướng dẫn cụ thể.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm