Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49 – NQ/TW

(PLVN) - Chiều 4/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị góp ý về Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49 –NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Dự thảo Báo cáo). Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Nội chính Trung ương, đại diện các Bộ, Ngành, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết Dự thảo Báo cáo được tổng hợp trên cơ sở các báo cáo của Bộ, Ngành có liên quan. Đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được gần như đầy đủ báo cáo của các Bộ, Ngành. Bộ Tư pháp đã sử dụng các thông tin trong các báo cáo phục vụ công tác khảo sát, điều tra của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ đã được các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp cho ý kiến và trên cơ sở đó đã hoàn chỉnh một bước trước khi trình Ban cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49 – NQ/TW ảnh 1

Theo Báo cáo tóm tắt một số nội dung của Dự thảo Báo cáo, trong gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến đối với hoạt động tư pháp theo định hướng cải cách đề ra. Đã hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp. Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ được giao, Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó đã thể chế hóa các chính sách hình sự được xây dựng trong Nghị quyết số 49. Bộ luật Hình sự năm 2015 đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 49 về chính sách hình sự đối với người có chức vụ càng cao mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội thì càng phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Cũng theo Dự thảo Báo cáo về việc hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp thì chủ trương “xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp” theo Nghị quyết số 49 được thực hiện một cách nhất quán. Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của chủ trương này, nhiều chính sách lớn, qui hoạch tổng thể trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp được xây dựng, ban hành… Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế về chất lượng hoạt động luật sư, công chứng, thi hành án hình sự… 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm