Thủ tục biên phòng điện tử được thực hiện 24/24 giờ

(PLO) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền được thực hiện 24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Người làm thủ tục khai báo hồ sơ điện tử và nhận xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền thông qua tài khoản đã được cấp tại bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử và thông báo cho người làm thủ tục vì các lý do sau: a- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội hoặc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; b- Người, phương tiện có dấu hiệu rõ ràng vi phạm pháp luật; c- Người làm thủ tục khai báo thủ tục biên phòng điện tử không đầy đủ, không chính xác sau khi biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền đã yêu cầu khai báo sửa đổi, bổ sung.

Khi Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền được kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia, Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền và người làm thủ tục thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền theo quy định của Cơ chế một cửa quốc gia.

Dự thảo đề xuất giai đoạn thực hiện thủ tục biên phòng điện tử như sau: Giai đoạn 1: Sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết năm 2019, thực hiện tại các cửa khẩu quốc tế: Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Giai đoạn 2: Từ năm 2020 và các năm tiếp theo, thực hiện tại tất cả các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên biên giới đất liền. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm