Thừa Thiên-Huế nhiều hoạt động được phép trở lại bình thường từ ngày 12/9

(PLVN) - UBND tỉnh TT- Huế vừa ra thông báo về việc cho phép các hoạt động về lễ hội, nghi lễ tôn giáo, thờ tự, ma chay, cưới hỏi, tiệc mừng... được hoạt động trở lại từ 0h ngày 12/9.

Hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trở lại bình thường từ ngày 14/9/2020 nhưng phải đảm bảo nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trở lại bình thường từ ngày 14/9/2020 nhưng phải đảm bảo nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh TT- Huế, hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trong toàn quốc bước đầu được kiểm soát; tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm vào tỉnh vẫn còn cao, do vậy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất cho phép các hoạt động có giới hạn trước đây trở lại hoạt động bình thường, không hạn chế số lượng từ 0h ngày 12/9/2020 nhưng phải tuân thủ các biện pháp, tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID 19. Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, thờ tự, ma chay, cưới hỏi, tiệc mừng...; các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch và các giải đấu thể thao.

Cùng với đó, các hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trở lại bình thường từ ngày 14/9/2020 nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm