Tiếp tục nâng hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -

Tiếp tục nâng hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

Chiều 16/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2022 do đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (VĐCXDPL) chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến nhấn mạnh, trong những năm gần đây, công tác hoàn thiện thể chế nói chung, xây dựng VBQPPL nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng VBQPPL ngày càng được nâng cao, việc ban hành văn bản được đảm bảo đúng thẩm quyền; trình tự, thủ tục theo quy định của Luật.

Tiếp tục nâng hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến cũng cho biết, công tác cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, Chỉ số cải thiện chất lượng có chiều hướng tăng hạng qua các năm, cho thấy nỗ lực của nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Thông qua Hội thảo, Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến hy vọng, các đại biểu tham dự tập trung trao đổi, thảo luận góp ý hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2022 và đưa ra các giải pháp nâng hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Báo cáo, trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật nói chung và thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật nói riêng. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục gắn kết với công tác thi hành pháp luật, cải cách hành chính. Hồ sơ của các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có nhiều cải thiện; trình tự, thủ tục đều được tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. Công tác thẩm định VBQPPL của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng.

Công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là chất lượng VBQPPL do các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền cấp tỉnh xây dựng, ban hành ngày càng được nâng cao hơn; số văn bản có quy định trái pháp luật đã có chiều hướng giảm hơn so với các năm trước. Công tác lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Công tác hoàn thiện pháp luật về xây dựng, ban hành VBQPPL tiếp tục được hoàn thiện…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng VBQPPL, cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Như: tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; chất lượng của hệ thống VBQPPL ngày càng cải thiện song vẫn còn có những quy định mâu thuẫn, chồng chéo. Việc gắn kết giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực chưa thực sự hiệu quả; việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản tại một số cơ quan cấp bộ và cấp tỉnh chưa thực sự đạt chất lượng…

Do đó, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ về cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật. Trong đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác này, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu xây dựng văn bản.

Tiếp tục chú trọng, đầu tư nguồn lực thoả đáng cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình, xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; tập trung nguồn lực để tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn theo quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL theo quy định; bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và công tác kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hoá VBQPPL, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật…

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe trình bày dự thảo Tài liệu hướng dẫn Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật; đồng thời trao đổi, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp để nâng hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm