Băn khoăn về mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động bưu chính công ích?

(PLO) - Góp ý Dự thảo Thông tư quy định giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) băn khoăn về mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động bưu chính công ích khi dự thảo đưa ra quy định cho phép các đối tượng liên quan tự thỏa thuận mức giá mà không có bất kì ràng buộc nào về giới hạn giá của hoạt động này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong văn bản gửi Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông), VCCI, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp cho rằng, cần phải xem xét cẩn thận quy định về giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả.

Khoản 2 Điều 3 Dự thảo quy định: “Trường hợp các bên có thỏa thuận khác về việc nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả với số lượng lớn, đồng nhất hoặc thực hiện các công đoạn theo yêu cầu thì giá cước cung ứng dịch vụ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ”.

Theo VCCI, giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả được nhà nước định giá cụ thể tại Phụ lục của Dự thảo, đồng nghĩa với việc tất cả các dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả sẽ có mức giá được ấn định. Trong khi đó, quy định trên có thể hiểu, các bên có liên quan có thể không phải áp dụng mức giá quy định tại Dự thảo mà theo thỏa thuận trong trường hợp “việc nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả với số lượng lớn, đồng nhất hoặc thực hiện các công đoạn theo yêu cầu”.

Trên thực tế, việc ấn định một mức giá chung tại Dự thảo này đối với các dịch vụ liên quan được suy đoán là xuất phát từ lý do việc nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích có tác dụng thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp – những đối tượng thực hiện thủ tục. Do đó, đây là dịch vụ cần khuyến khích và ấn định giá để bảo đảm mức giá thấp, thu hút việc tham gia.

“Hơn nữa, dịch vụ này chỉ do duy nhất một doanh nghiệp cung cấp. Do đó, Nhà nước cần kiểm soát giá để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những đối tượng thụ hưởng dịch vụ bưu chính công ích và phù hợp với mục tiêu khuyến khích các đối tượng sử dụng dịch vụ này” – VCCI nhận định - “Vì vậy, quy định cho phép các đối tượng liên quan tự thỏa thuận mức giá mà không có bất kì ràng buộc nào về giới hạn giá của hoạt động này như dự kiện tại khoản 2 Điều 3 có thể khiến cho mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động bưu chính công ích khó đạt được”.

Mặt khác, VCCI cũng bày tỏ băn khoăn rằng quy định trên cũng chưa rõ ràng ở tiêu chí “số lượng lớn” (như thế nào được cho là “số lượng lớn”) trong khi đây là lại tiêu chí quan trọng nhất để cho phép không tuân thủ mức giá quy định. 

Từ các phân tích trên, VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 3 theo hướng quy định rõ khái niệm “số lượng lớn”, đồng thời cho phép các bên thỏa thuận giá nhưng phải có mối liên hệ với quy định giá tại Phụ lục, theo hướng giá thỏa thuận phải thấp hơn mức giá ấn định tại Phụ lục.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm