Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh phản hồi về việc áp giá nước

(PLVN) - Trước phản ánh của một số hộ dân ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) về việc từ khoảng tháng 6/2020 Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh bất ngờ thay đổi biểu giá nước sạch đối với các hộ dân có tham gia hoạt động kinh doanh. Ngày 29/7/2020, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đã có công văn phản hồi về việc áp giá nước.

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh phản hồi về việc áp giá nước

Theo công văn phản hồi, giá bán nước sạch được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT/BTC-BXD-BNNPTNT, ngày 15/5/2012 của Liên Bộ Tài Chính - Bộ Xây Dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền định giá nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT/BTC-BXD-BNNPTNT quy định: “Giá tiêu thụ nước sạch của đơn vị cấp nước không phân biệt theo thành phần kinh tế; không phân biệt đối tượng sử dụng nước là tổ chức, cá nhân trong nước hay nước ngoài, nhưng được xác định cho từng mục đích sử dụng nước khác nhau...”.

Trường hợp hộ gia đình sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thì tính theo giá nước sạch cho mục đích sinh hoạt theo định mức sử dụng (Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án giá và biểu giá nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh).

Trường hợp hộ gia đình sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt và mục đích kinh doanh (cửa hàng bán xe đạp, bán hàng tạp hóa) thì giá tiêu thụ nước sạch được thực hiện theo điểm c, Khoản 2, Điều 7, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT/BTC-BXD-BNNPTNT: “Trường hợp khách hàng sử dụng nước chỉ dùng một đồng hồ đo nước, có hợp đồng sử dụng nước cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau thì đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước căn cứ tình hình sử dụng nước thực tế để thoả thuận tỷ lệ nước sử dụng cụ thể cho mỗi loại mục đích để áp giá nước phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Nếu đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước không thỏa thuận được tỷ lệ nước sử dụng cụ thể cho từng mục đích sử dụng thì áp dụng theo giá nước cho mục đích sử dụng chính theo hợp đồng thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được mục đích sử dụng chính thì báo cáo Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật”.

Liên quan đến nội dung này, tại Phụ lục biểu giá nước sạch ban hành kèm theo Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án giá và biểu giá nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, quy định: “Những hộ gia đình có nhà ở kết hợp với kinh doanh, dịch vụ, du lịch, xây dựng thì 10m3 đầu tiên được tính theo mức giá nước sinh hoạt; từ trên 10m3 trở lên tính theo mức giá nước phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ, du lịch và xây dựng”.

Việc điều chỉnh áp dụng đơn giá nước sạch cho khách hàng căn cứ Điều kiện giao dịch chung dịch vụ cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã được Sở Công thương chấp nhận tại Thông báo số 03/HĐTM-ĐKGDC ngày 28/12/2018 (mục 5.2.2): “Khi có thay đổi mục đích sử dụng nước hoặc thay đổi (tăng/giảm) khối lượng/tỷ lệ nước sử dụng cho các mục đích, Bên B thông báo (bằng văn bản/đến trụ sở nơi thực hiện giao dịch cấp nước của Bên A để báo về việc thay đổi mục đích sử dụng) cho bên A để tính lại giá nước. Nếu Bên B không thông báo, Bên A được điều chỉnh giá nước theo mục đích/khối lượng/tỷ lệ sử dụng nước thực tế của Bên B và được thu thêm tiền chênh lệch trong thời gian Bên B đã thay đổi mục đích/khối lượng/tỷ lệ nước sử dụng (nếu có)”.

Từ các quy định trên, Công ty phải thường xuyên rà soát các khách hàng có hợp đồng sử dụng nước sạch của Công ty để kịp thời điều chỉnh, áp dụng đơn giá nước sạch theo đối tượng, mục đích sử dụng. Việc áp dụng đơn giá nước sạch sinh hoạt kết hợp kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình kinh doanh bán hàng, tạp hoá là đúng với các quy định hiện hành.

Việc điều chỉnh mục đích sử dụng của khách hàng theo đúng đối tượng để đảm bảo công bằng giữa các khách hàng, thực hiện đúng phương án giá đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 16/10/2015.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm