Nam Định phấn đấu 100% sản phẩm trên thị trường phải được kiểm tra, giám sát 1 lần/năm

(PLVN) - Để tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hiệu quả đảm bảo vệ sinh ATTP của các doanh nghiệp, trong năm 2020, các ngành, địa phương của tỉnh Nam Định sẽ phấn đấu 100% sản phẩm nông sản lưu thông trên thị trường phải được kiểm tra, giám sát 1 lần/năm về công bố sản phẩm và chỉ tiêu an toàn.

Nam Định phấn đấu 100% sản phẩm trên thị trường phải được kiểm tra, giám sát 1 lần/năm

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về ATTP (nhất là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề), giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, Sở Công Thương Nam Định  đã chủ động triển khai các chương trình về quản lý chất lượng vệ sinh ATTP cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm, chú trọng hướng dẫn ngay từ khi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề tham gia các chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề tiêu biểu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép hoạt động của Trung tâm Khuyến nông phổ biến kiến thức cơ bản về vệ sinh ATTP, quy trình công nghệ, các tiêu chuẩn chất lượng đến các cơ sở sản xuất, chế biến, cung ứng nông sản; hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo chất lượng, an toàn; chú trọng quy hoạch vùng trồng rau sạch, trại chăn nuôi tập trung, phát triển chăn nuôi gắn liền với phương án đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái, ứng dụng nhanh và đại trà các quy định công nghệ tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi để sản phẩm đạt chất lượng cao đảm bảo các yêu cầu vệ sinh ATTP.

Hướng tới mục tiêu giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có bếp ăn tập thể, cung ứng dịch vụ ăn uống được ngành chức năng yêu cầu, hướng dẫn người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm thực hiện tốt công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP trong suốt quá trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển.

Chủ tịch Hiệp hội Nông sản sạch tỉnh Nam Định Trần Quốc Toản cho biết, với mục tiêu xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, ngay từ khi thành lập Hiệp hội đã chú trọng thực hiện tiêu chí chỉ kết nạp các cơ sở, doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu vệ sinh ATTP. Hiện tại cả 30 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, cung ứng nông sản của Hiệp hội đều được các ngành chức năng kiểm soát, chứng nhận đạt quy chuẩn về đảm bảo vệ sinh ATTP. Trong điều kiện tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện quy định cách ly, hiệp hội chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo vệ sinh ATTP.

Tại 3 cửa hàng cung ứng, giới thiệu sản phẩm đã chủ động nguồn cung nguyên liệu sạch, an toàn bằng cách lựa chọn, nhập hàng của hơn 300 cơ sở, doanh nghiệp chế biến nông  nghiệp, thủy sản trong tỉnh đã được kiểm duyệt chứng nhận đảm bảo vệ sinh ATTP; rà soát vùng nguyên liệu, chủ động nắm bắt các cơ sở, doanh nghiệp được chứng nhận vệ sinh ATTP tỉnh bạn để nhập các mặt hàng tỉnh không có; đảm bảo đủ nguồn cung an toàn hơn 1.000 mã sản phẩm (thịt, rau xanh, đồ khô, hải sản đông lạnh...) với mức giá ổn định.

Để tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hiệu quả đảm bảo vệ sinh ATTP của các doanh nghiệp, trong năm 2020, các ngành, các địa phương sẽ tập trung kiểm tra, hậu kiểm ở nhóm sản phẩm, sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, lễ hội.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm