Phát triển du lịch tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

(PLVN) - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” đặt hàng để tuyển chọn.

Núi lửa Nâm Kar - Ảnh: CVĐC Đắk Nông.

Núi lửa Nâm Kar - Ảnh: CVĐC Đắk Nông.

Trong đó, yêu cầu Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch bền vững Công viên địa chất toàn cầu UNESCO xác định nội hàm du lịch bền vững và xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ phát triển du lịch bền vững cho Công viên địa chất toàn cầu; xác định chuỗi giá trị du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu trong mối liên kết vùng; cơ sở khoa học và tiêu chí xây dựng mô hình phát triển du lịch bền vững.

Đồng thời, báo cáo về tính đặc thù, tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch theo các tiêu chí phát triển du lịch bền vững ở Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; báo cáo đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững phù hợp với điều kiện đặc thù của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Hồ sơ cũng cần nêu hai mô hình thử nghiệm về phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của các bên liên quan (đặc biệt là cộng đồng địa phương và doanh nghiệp) tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông… Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ nhiệm vụ gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ là ngày 31/5/2021.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm