9 tháng, tổng tài sản của VietinBank tăng vượt kế hoạch cả năm

(PLO) - 9 tháng của năm 2016, nhiều mảng hoạt động kinh doanh chủ chốt của VietinBank đều tăng trưởng mạnh so với cuối năm 2015, tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng đột phá

Tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng đột phá

Tổng tài sản đạt 101,3% kế hoạch năm

Quý III/2016 ghi nhận tổng tài sản của VietinBank đạt 901 nghìn tỷ đồng, tăng 15,56% so với cuối năm 2015, đạt 101,3% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Mức tăng trưởng ấn tượng này tiếp tục khẳng định VietinBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản dẫn đầu thị trường.

Cùng với những tín hiệu vui của nền kinh tế vĩ mô thời gian qua, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng vọt phục vụ việc thu mua nguyên liệu, dự trữ hàng cuối năm đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay của các ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng.

Tính đến 30/9/2016, dư nợ cho vay của VietinBank đạt 625 nghìn tỷ đồng, tăng 16,23% so với cuối năm 2015. Đặc biệt, dư nợ cho vay của tất cả các phân khúc khách hàng đều có sự tăng trưởng so với đầu năm. Trong đó cơ cấu dư nợ cho vay có chuyển dịch tích cực, tăng mạnh dư nợ đối với khách hàng FDI, khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Công tác huy động vốn của VietinBank trong 9 tháng của năm 2016 cũng có mức tăng trưởng tốt. Tính đến 30/9/2016, tiền gửi của khách hàng đạt 625 nghìn tỷ đồng, tăng 26,88% so với cuối năm 2015.

Danh mục đầu tư chứng khoán của VietinBank đa dạng về các loại sản phẩm đầu tư, trong đó tập trung vào các trái phiếu an toàn, có tính thanh khoản cao để vừa đảm bảo dự trữ thanh khoản thứ cấp cho VietinBank, mặt khác vẫn đảm bảo mục tiêu sinh lời. Tính đến 30/9/2016, danh mục đầu tư của VietinBank đạt 227 nghìn tỷ đồng.

Hết quý III/2016, VietinBank báo lãi gần 6.500 tỷ đồng

Duy trì nợ xấu mức thấp nhất toàn Ngành

Bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro luôn được VietinBank tăng cường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phù hợp để đáp ứng lộ trình tuân thủ các chuẩn mực Basel II. Chất lượng tín dụng của VietinBank luôn được kiểm soát chặt chẽ. Tính đến 30/9/2016, tỷ lệ nợ xấu tại VietinBank chiếm 0,86% dư nợ cho vay khách hàng, ở mức thấp nhất toàn Ngành Ngân hàng.

Cũng trong quý III/2016, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 19,25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 20,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,75% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, VietinBank tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về hiệu quả hoạt động trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank tính đến hết quý III/2016 đạt 6.485 tỷ đồng, tăng 13,27% so với cùng kỳ năm trước, đạt 82,1% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất hết quý III/2016 của VietinBank đạt 5.194 tỷ đồng, tăng 16,41% so với cùng kỳ năm trước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm