Bình Dương: Vốn chính sách trong xóa đói giảm nghèo

(PLO) - Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với diện tích tự nhiên 2.964 km2, dân số 1,887 triệu người. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHC&XH) tỉnh Bình Dương được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chương trình cho vay ưu đãi.

Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Bình Nhân, thị xã Thuận An (Bình Dương)

Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Bình Nhân, thị xã Thuận An (Bình Dương)

Từ đó, hộ nghèo và đối tượng chính sách được hưởng thụ có cơ hội vươn lên thoát nghèo, tạo thêm nhiều việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Những thành công của công tác giảm nghèo tại Bình Dương những năm gần đây có đóng góp không nhỏ từ vốn vay NHCSXH.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lan ở phường Trương Đình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một được vay 50 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư xưởng làm nghề sơn mài, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 14 lao động

Tỉnh Bình Dương xác định, trong giai đoạn 2016-2020, các chính sách giảm nghèo cần hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện, chất lượng cuộc sống của người nghèo, cải thiện chất lượng các dịch vụ xã hội, phấn đấu năm 2018, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo. Đồng thời, đề xuất nâng chuẩn nghèo, ban hành chuẩn nghèo mới, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh dưới 1% cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Gia đình anh Vũ Văn Tâm ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương) vay vốn ưu đãi đầu tư làm con giống, gia đình 4 lao động có việc làm ổn định

Tính đến tháng 5/2017, tổng dư nợ 11 chương trình cho vay của NHCSXH tỉnh Bình Dương đạt hơn 1.453 tỷ đồng, với 68.302 hộ còn dư nợ, tăng 47,312 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 42,6 kế hoạch tăng trưởng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các tổ chức hội nhận ủy thác nên vốn vay ưu đãi đã đến đúng đối tượng, hiệu quả sử dụng vốn luôn được nâng cao.

Cán bộ NHCSXH thực tế mô hình vay vốn tại gia đình ông Trần Hữu Tình  ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thị xã Thuận An, hộ vay đầu tư mở rộng chăm sóc 12.000 m2 cây ăn quả, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

Sau 15 năm hoạt động của NHCSXH, vốn vay ưu đãi đã giúp hàng chục ngàn hộ gia đình có cơ hội thoát nghèo bền vững, hàng vạn lao động có thêm việc làm, hàng ngàn học sinh sinh viên có cơ hội học tập tốt hơn…, góp phần lớn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

l Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Ngọc Hà ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An (Bình Dương) cùng tổ hợp tác trồng nấm bào ngư  gồm 6 hộ gia đình lúc khởi đầu chỉ làm nhỏ lẻ, sau khi các hộ được vay đã có điều kiện mở rộng diện tích cho hiệu quả kinh tế cao
Cũng như nhiều gia đình được vay vốn làm nghề truyền thống, gia đình anh Nguyễn Thành Tâm ở tổ 9, phường 4, thị xã Thuận An được vay 40 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm, cùng vốn của gia đình đã đầu tư làm nghề sản xuất con giống, tạo việc làm cho 8 lao động
Cùng chuyên mục
Đọc thêm